มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมรับรางวัลจากการประกวดจัดดอกไม้สดแบบสากล

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขัน การจัดดอกไม้สดแบบสากล ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย
1. นายศุภกร. ชัยภูมิ  2. นางสาวอรอุมา บัวระภา  3. นางสาววราภรณ์ ปราบดิน  โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์   2. อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี  ผลงานครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ดีดีให้กับนักศึกษา ในปีต่อๆไปเราจะเติบโตและนำประสบการณ์แข่งขันมาปรับใช้ต่อการเรียนและการทำงานต่อไป


06/01/2020 08:49:10

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube