มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9


   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลัยราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า


06/01/2020 09:00:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube