มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

     

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 28โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบปริญญาแด่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต

   ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ผู้ที่อุทิศตน ปฏิบัติงาน สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการบัญชี นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคจำกัด (มหาชน) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนางสาวจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (GDH) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

 

 


25/02/2020 09:57:22

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube