มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Sports Science Idol

   Idol เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เจมส์ สุทัศน์  เริ่มศรี และ มิ๊ว มิลค์ตรา แก้วประดิษฐ  สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศจากประเภทชาย และประเภทหญิง จากการประกวด Sports Science Idol เพื่อสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย ในการแข่งขันกีฬา เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สัมพันธ์ครั้งที่ 21 (ประดู่แดงเกม) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งส่งตัวแทนคณะในนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อวางแผนร่างบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายในอนาคตต่อไป

 

 

 


28/02/2020 11:07:00

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube