มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กนิเทศ คว้ารางวัลระดับประเทศ จากเวที Smart Start Idea by GSB Startup

   นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าพบ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลังจากไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าร่วม Creative Idea ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ในประเด็น “นวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสุขภาพ โดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล“ ผลงานชื่อ “เกษียณสำราญAgent” ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup จัดโดย ธนาคารออมสินนอกจากนี้ยังนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้เข้าพบผู้บริหารในครั้งนี้อีกด้วย ชมผลงานคลิปวิดีโอนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิก

 


30/07/2020 10:46:10

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube