มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กสถาปัตย์ รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ  

   นางสาวอัยนาร์  สกลอารี นักศึกษาสาขาวิชาการออแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชย ระดับชาติ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Youth Design Competition) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้ร่วมมือกับคณะดังต่อไปนี้ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินโครงการประกวดครั้งนี้ 
   ผู้ออกแบบใช้ภาพ “DNA” ที่เรียงกันเป็นขั้นบันได สื่อถึงประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนที่จะนำประชาคมอาเซียน ก้าวไปสู่อนาคตดังสายใยที่เชื่อมต่อกันกันไม่ขาดจากกัน สีแดงและสีน้ำเงินมาจากสีของ            ธงชาติไทย สีเหลืองมาจากสีของรวงข้าวในตราสัญลักษณ์ ASEAN สีแดงสื่อถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีน้ำเงิน สื่อถึงสันติภาพและความมั่นคง สีเหลือง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง


 


22/09/2020 08:41:39

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube