มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

APDI บริการวิชาการ Smart Students ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

   สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการ Smart Students เพื่อสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนที่สนใจภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างและเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
   นอกจากนี้ยังได้รุ่นพี่สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำน้องๆ เยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ อีกด้วย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
 


04/11/2020 16:08:26

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube