มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางงานวิศวกรรม ให้น้องๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

#วิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางงานวิศวกรรม ให้น้องๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางงานวิศวกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนการเรียนวิศวกรรมการบิน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อให้น้องได้ค้นหาตัวเองตามความสนใจค่ายฝึกทักษะครั้งนี้ ได้รับการดูแลจาก อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำและ อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร และมีรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนเพชรวิศวเกษม ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 

 


04/03/2021 14:18:57

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok