มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสัมมนา กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ปริญญาโท) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ 
"สภาพบังคับและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522"

โดยมีวิทยากรพิเศษ 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล 
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม และยังเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยานที่เนติบัณฑิตยสภา

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
 เวลา 08.30-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
.
 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกตรงนี้ หรือ สแกนผ่าน QR code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52Eai4r9APUYHFI_AoReH0Q0Yvu_DPjstIXD5YFhkPdruJg/viewform?fbclid=IwAR0Q2I0xl8cuC9v_u1meu11OyChgdKy5VrpUxuGOPDDFrCXmyhzevcj7z1U


29/09/2021 10:41:44

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube