มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

              ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คุณธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมมอบใบประกาศขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่กับบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   

 


29/09/2021 14:41:59

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube