มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี คณบดีใหม่ คณะศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดี คณบดีใหม่ คณะศิลปศาสตร์ #เกษมบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแนะนำคณบดีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”  
 


22/11/2021 08:57:20

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube