มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU ร่วมกับ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                    ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ คุณปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนวัสดุและอุกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบดีไซน์ และใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้แก่เหล่านักคิด นักออกแบบมือใหม่ ได้พัฒนาขีดความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นเครื่องแต่งกาย จากไอเดียของนักศึกษาฯ

               ทั้งนี้ยังมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วย คุณจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณพลรพี มานะสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องเกษมทรรศน์ (Theatre) ชั้น12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า  


07/03/2022 13:02:16

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube