มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

                 พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 กำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 8 รอบ ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในปีการศึกษา 2562 และพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในปีการศึกษา 2563 

                โดยในปีการศึกษา 2562 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 29 และ ปีการศึกษา 2563 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 30 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 4,446  คน

 


22/03/2022 10:40:30

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube