มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาแฟชั่น คว้ารางวัลพิเศษ Creativity for Design

          นักศึกษาแฟชั่น คว้ารางวัลพิเศษ Creativity for Design และรางวัลชมเชย จากการประกวดงาน Fashion V Together #FVT10 

              นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 คน ที่สามารถออกแบบผลงานเข้าตากรรมการจนได้รับรางวัลรางวัลพิเศษ Creativity for Design จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด  ดังนี้ 

               1. นายฐาปนา นิลแสงใส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Creativity for Design ชื่อผลงาน “Swan Lake”  ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Swan lake เป็นบัลเล่ต์โอปุสที่ 20 โดยปิออตร์ อิลิส ไซคอฟกี ที่แต่งขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1875-1876 โดยมีเค้าโครงมาจากนิทานรัสเซีย และจากตำนานฟื้นเมืองของเยอรมัน บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิง " โอเดตต์" ที่ถูกสาปให้กลายร่างเป็นหงส์ในเวลากลางวัน และเป็นมนุษย์ในเวลากลางคืน โอเดตต์มีความรักกับเจ้าชายชื่อ "ซิกฟรีด" แต่มีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถอภิเษกสมรสกันได้ สุดท้ายทั้งสองจึงจบชีวิต ทางผู้สร้างสรรค์จึงได้นำเรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของทั้งสอง มาเล่าผ่านชุดสตรีในรูปแบบชุดราตรี ที่มีความทันสมัย เพิ่มความหรูหราด้วยลายปักที่ออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์

               2. นางสาวณัชชา ฤทธิ์งาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “The Urban Lahu” แรงบันดาลใจมาจาก ชนเผ่าลาหู่ ซึ่งมีความน่าสนใจในหลายๆ อย่าง เช่น การแต่งกาย การปักลวดลายหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่นำมาผสมผสานกันกับคนเมืองเข้าด้วยกัน ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทำให้วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าได้รับผลกระทบ เช่น การแต่งกายที่เปลี่ยนไป จึงออกแบบผลงานนี้ออกมาเพื่อที่จะสามารถสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไม่ให้ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา

              3. นางสาวรุสลินดา จินตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “Lollipop Candy” แรงบันดาลใจมาจากลูกอม (CANDY) เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนมหวาน และเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อมหรือเคี้ยวซึ่งมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก และมีการแต่งรสหรือการใช้สีที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าสีผสมอาหาร โดยได้แรงบันดาลใจจากสีของลูกอมที่มีสีสันมากมายและจากแพ็กเกจของลูกอมที่มีความแตกต่างกันจึงสามารถนำมาออกแบบเสื้อผ้าได้หลายแบบและหลายแนว โดยเสื้อผ้าที่ออกแบบจะออกมาในแนวสตรีทแวร์


 

 


28/04/2022 10:25:01

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube