มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์จัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

            เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ Human in New Normal : Hope and Survival โดยมีศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพมืออาชีพเป็นคณะกรรมการทำการคัดเลือกภาพถ่ายของอาจารย์จากหลากหลายสถาบันในเครือข่ายให้เหลือเพียง 120 ผลงาน จากที่ส่งมามากกว่า 1,300 ผลงาน ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีผลงานได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน เป็นผลงานของอาจารย์ อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์  อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต และ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา


28/04/2022 14:50:51

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube