มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดอบรมแล้ว หลักสูตรการอบรม “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

               ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการอบรม “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ดูแลหลักสูตร ภายใต้โครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)” ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาฝึกอบรม 70 ชั่วโมง (เรียน 10 ครั้ง) จัด ณ ห้องเกษมทรรศน์ (Theatre) ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 

            โดย "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning

  


11/05/2022 14:20:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube