มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

                      MOU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาชีพในการดำเนินการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระยอง เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 


19/05/2022 09:15:16

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube