มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

                             วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดย อาจารย์ธัญพร บุญสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินภารกิจของทั้งสองสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนและนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 

 


19/07/2022 15:13:42

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok