มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดโลกกิจกรรม’65 ให้กับน้องๆ นักศึกษาได้เลือกเข้าทำกิจกรรมต่างๆ

           ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมชมกิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมนักศึกษาต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชมรม ตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความประทับใจ ความอบอุ่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ณ ลานกิจกรรม อาคารเกษมนครา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 25 สิงหาคม 2565


07/09/2022 10:32:43

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube