มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ เกษมบัณฑิต จับมือ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ เจมาร์ท โมบาย และบริษัท เจ เวนเจอร์ส สร้างครีเอเตอร์

           สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือกับ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ก้าวสู่การเป็น Digital Arts Creator สำหรับคนรักงานศิลปะผ่านแพลตฟอร์ม JNFT" ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเป็นผู้ครีเอเตอร์ในโลกดิจิทัล 

          ในงานนี้นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยี NFT ตลอดจนการเป็นครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มใหม่อย่าง JNFT เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงสามารถเปิดพื้นที่ซื้อขายงานศิลปะบนโลกออนไลน์ได้อย่างทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีตามศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 


07/09/2022 10:41:12

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube