มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ม.เกษมบัณฑิต รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.

        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นรับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ อาจารย์แววระวี ชนะนนท์ อาจารย์ประจำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565


07/09/2022 10:59:51

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube