มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนราชประชานุเคราะห์

             ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานและเชิญถุงพระราชทานมอบแก่นักเรียนในโครงการเยี่ยมนักเรียนทุนราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชนุเคราะห์ ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 22 คน  
 

   จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตพัฒนาการ

 


 


09/09/2022 15:52:31

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube