มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกษมบัณฑิต สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสทธิภาพ กับกิจกรรม KBU Smart Leadership & Growth Mindset

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการ KBU Smart Leadership & Growth Mindset เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำและสามารถฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จัด ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

        ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ จาก ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในหัวข้อ KBU Smart Leadership & Growth Mindset พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากรุ่นพี่ 

- “พี่มีน” นางสาวมลฑาทิพย์ แสนมะโน นายกสโมสนักศึกษาส่วนกลาง
- “พี่กาย” นายอธิเมศร์ อนันต์มงคลชัย อดีตนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง และโฆษก อว.ประจำมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
- “พี่เรศ” นายนเรศ ผ่องใส นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนักศึกษารางวัลเรียนดีประเภทดีเด่น
- “พี่หนูนา” นางสาวจุฑาวรรณ เด่นตี นายกสโมสรนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินและนักศึกษารางวัลเรียนดีประเภทดีเด่น


 

 


13/09/2022 10:45:13

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok