มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับ “โล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ปลูกฝังการอ่าน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรควิช จารึกจารีต และ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับ “โล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”จากผลงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์สำหรับเด็ก ในงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชันกรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565


19/09/2022 14:03:26

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube