มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

           อีกก้าวสำคัญ!! สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่อุสาหกรรมการบิน ให้กับนักเรียน และนักศึกษา โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์เศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องเกษมทรรศน์ อาคารเกษมนครา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า)  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

 


23/09/2022 15:21:09

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok