มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ

          เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ "บุคลากรคนเก่งของเกษมบัณฑิต"  ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้คำมั่น..พร้อมเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า“จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษา”


29/09/2022 09:57:37

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok