มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกรมยุทธศึกษาทหารบก

               เดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาด้านการศึกษาของทั้งสององค์กร โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้ลงนาม จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 


09/01/2023 11:32:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok