มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Fly Smart @APDI Camp ค่ายการบิน ครั้งที่ 2

       สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมค่ายการบิน Fly Smart @APDI Camp “ค้นหาตัวตน ค้นพบ Passion” ครั้งที่ 2 โดยน้อง ๆ นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมฐานได้ลองปฏิบัติจริง จำลองสถานการณ์จริง ใช้อุปกรณ์จริงที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อให้น้อง ๆ  ได้นำความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้ รวมถึงยังได้เปิดมุมมอง เปิดใจ ค้นหา และค้นพบความชอบของตัวเองอีกด้วย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ติดตามข่าวสารสถาบัน


Facebook : @KBUapdi
Instagram : kbuapdi
LINE@ : @apdi_kbu


28/02/2023 15:53:51

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok