มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก

               อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สสอท. ณ ห้องประชุม เสลา 1 ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก โดยอาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัย เซาธ์อิสท์บางกอก ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีที่ วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก       ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา


02/03/2023 15:03:29

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok