มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

   ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนขนมไทยเพื่อชุมชนหัวตะเข้ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพริ้นพาเลช กทม.


19/11/2019 09:44:38

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok