มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course

    ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรามเกล้าเมื่อเร็วๆนี้


26/02/2020 11:29:46

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok