มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลงนามบันทึกความร่วมมือ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.)

   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ลงนาม ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  ได้แก่ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า การพนัน และอุบัติเหตุ จัด ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ       


15/07/2020 08:51:43

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube