มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะจิตวิทยา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

   คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น โดยมี คุณจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ดร.อธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช  จารึกจารีต เป็นผู้กล่าวสรุปผลโครงการ  ซึ่ง คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น10 อาคารเกษมสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ  จัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563


 


04/08/2020 11:45:22

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube