มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

 

 


17/08/2020 08:13:08

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube