มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกษมบัณฑิต เปิดพื้นที่โชว์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

   ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  POPULAR VOTE ให้กับผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานกิจการ พร้อมด้วยมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารของศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา  และเยี่ยมชมบูธต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้  โดยสถาบันการจัดการระบบรางและการผลิตสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ กรมส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จัดกิจกรรมทดลองตลาด ในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (NECIDP – NEC Intelligent Digital Products) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะหรือเวทีการค้า  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมแกรนด์ฮอลล์ A ชั้น G ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา กรุงเทพฯ


 


31/08/2020 08:17:07

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube