มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมติดตามผลการศึกษาทุนพระราชทาน

   รองศาสตราจารย์ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยมีนางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล  กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในโอกาสการเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทเรียนดี จากโรงเรียนราชนุเคราะห์ ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องAuditorium ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตพัฒนาการ 
                                                                                                                             


08/09/2020 08:36:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok