มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 56

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 56 ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย
 


22/10/2020 08:08:30

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube