มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดสถาบันสอนภาษาเกาหลี Bangkok King Sejong Institute ที่ ม.เกษมบัณฑิต

ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ ท่าน ลี อุก ฮอน (H.E.Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาเกาหลี The Grand Opening of Bangkok King Sejong Institute at Kasem Bundit University ซึ่งเปิดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นที่แรกของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ อีกด้วย ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  04/11/2020 16:27:56

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube