มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเทศบาลนครอ้อมน้อย

     ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณสมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครอ้อมน้อย เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่างบุคลากรของเทศบาลฯ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่    
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายว่างแผนและพัฒนาและคุณเมทิณี สิทธิสงค์ รองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร


 


04/12/2020 14:18:37

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube