มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

      คณะผู้บริหารระดับสูง แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
คณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ 
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

 

 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศิลปศาสตร์ 

          ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ” ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

  • ดร.กิตติคุณ แสงนิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

          ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านนักวิจัยรุ่นใหม่” ระดับดีมาก
 


04/12/2020 14:51:42

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube