มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สร้างความรู้ความเข้าใจ “การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษายุค New Normal”


        ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการ การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษายุค New Normal ให้กับอาจารย์ และสโมสรนักศึกษาคณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในยุค New Normal โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์สมสมัย เจริญสุข หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง R2532 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
 


04/12/2020 15:12:58

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube