มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ บริษัท เลิศ โกลบอล กรุ๊ป ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเจาะตลาดจีน

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ บริษัท เลิศ โกลบอล กรุ๊ป จำกัด บริษัทชั้นนำครบวงจรในการเจาะตลาดส่งออกสินค้าไทย-จีน โดย คุณสุวัฒน์ รักทองสุข CEO ได้ลงนามความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพ ติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีนภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังจะร่วมกันให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศจีนอีกด้วย จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ


19/01/2022 10:40:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube