Loading…

รู้จักเรามากขึ้น

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหมูสี

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย จัดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา