Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

แนะนำรายวิชา

GEN401  SMART KASEM

GEN401  วิชา  SMART KASEM  เป็นวิชาเรียนบังคับตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับ เด็ก KBU ไม่ว่าปีไหนก็ต้องเคยผ่านวิชานี้มากันทุกรุ่น สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หรือเด็กเฟรชชี่ปี 1 เมื่อฟังชื่อวิชาอาจจะงงว่าวิชานี้คือวิชาอะไรกันแน่ และสำคัญอย่างไร ทำไรถึงต้องเรียนด้วย เราจะมาเล่าให้น้องๆ ฟังกัน

วิชา  SMART KASEM มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความ SMART ทั้งภายในและภายนอกตนเอง  เมื่อต้องออกสู่สังคมภายนอก ซึ่งคำนี้ไม่ได้หมายความว่าฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายถึง Look Good  Look Smart โดยการเรียนจะมีหลากหลายหัวข้อ ประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียน และทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน

ห้องเรียน

จะแบ่งออกเป็น กลุ่มย่อยๆ Section. (Sect.) มากน้อยตามปริมาณนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

เรียนอะไรบ้าง

วิชา SMART KASEM เนื้อหาจะคลอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ไปจนถึงเมื่อเรียนจบและทำงาน โดยจะเรียนเกี่ยวกับ การตั้งเป้าหมายในชีวิต บุคคลิกภาพ มารยาทไทย กระบวนการคิดในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย การใช้เงิน การวางแผนใช้เงิน บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ควรปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม และการนำเสนองานหน้าชั้นอย่างไรให้ดู Look Smart ไม่ซ้ำซากน่าเบื่อ

เกรด

วิชานี้ไม่มีสอบปลายภาค ดังนั้นคะแนนจึงมาจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ดังนั้นวิธีการให้ได้เกรดดีๆ สวยๆ ไม่ยากเลย โดยน้องๆ แค่ขยันไปเรียนบ่อยๆ ตั้งใจทำงานส่ง อาจารย์ทุกครั้ง เพียงแค่นี้ น้องก็ไม่พลาด B  หรือ A แน่นอน

เรียนแล้วได้อะไร

วิชา SMART KASEM นี้เมื่อน้องๆ เรียนแล้วก็จะได้มุมมองทางความคิด เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปรับตัว การเข้าสังคม การออกสังคมด้วยความ SMART นั่นเอง

ทำไมต้องเรียน

เพราะวิชานี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะการเรียนให้จบภายในระยะเวลา 4 ปีนั้น น้องๆ ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ มากมายที่จะเกิดขึ้น หากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน เราก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเย็นนัก