แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (สมัครเรียน รอบที่ 1) summer(ทดลองเรียนรุ่น1)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 30 เม.ย. 2566
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2566
ภาคการศึกษาที่ 1 /2566 (สมัครเรียน รอบที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 มิ.ย. 2566
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2566