แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (สมัครเรียน รอบที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565
เปิดเทอมวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 /2565 (สมัครเรียน รอบที่ 3)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม.- 30 สิงหาคม 2565
เปิดเทอมวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
รับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
เปิดเทอมวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565