แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1 /2566 (สมัครเรียน รอบที่ 3)
รับสมัครเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2566
เปิดเทอมวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566
ภาคการศึกษาที่ 1 /2566 (สมัครเรียน รอบที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 มิ.ย. 2566
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2566