แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการการศึกษาที่ 2564
รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564
เปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564