<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพบก
นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพบก


ม.เกษมบัณฑิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ KBU’65
ม.เกษมบัณฑิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ KBU’65


เด็กพยาบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
เด็กพยาบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม


#KBUFC คว้าแชมป์ รอบมินิลีก กลุ่มเอ “บอลช้างยู-แชมเปี้ยนส์
#KBUFC คว้าแชมป์ รอบมินิลีก กลุ่มเอ “บอลช้างยู-แชมเปี้ยนส์


แชมป์ซ้อนแชมป์ เวที Thailand National Cheerleading Championships 2021
แชมป์ซ้อนแชมป์ เวที Thailand National Cheerleading Championships 2021


 พิธีมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่5
พิธีมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่5
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube