โครงการบรรยายวิชาการ  เรื่อง “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs”

โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs”

คณะนิเทศศาสตร์  จัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในมิติการสื่อสารภายในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธิ์  ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด OKRs ในประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิดOKRs” ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกแนวคิด OKRs ในประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ Best Seller เรื่อง พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs มาเป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในคณะฯ และเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดได้คัดเลือกประเด็นด้านการสื่อสารที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกอย่างแนวคิด OKRs ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาควิชาการด้านนิเทศศาสตร์กับนักวิชาชีพในโลกธุรกิจผ่านแง่มุมด้านการสื่อสารในองค์กรที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *