ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

จากการที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ ต้องเชื่อมโยงถึงกันได้ connect กันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้การทำงานของเราไม่จำกัดอยู่แต่ภายในออฟฟิศดังที่เคยเป็นมา โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 “ปรับตัวเองอย่างไร เพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษนครา ร่มเกล้าให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นโดยได้เชิญ คุณภสรสร สุคนธ์ธารา ฝ่ายการตลาด บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัดให้ความรู้ในการเขียนเรซูเม่ให้ได้งาน และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย

         

fbt

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *