คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

คณวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรนักปฏิบัติเชิงรุก และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เส้นทางอาชีพ

วิศวกร

 

ประกอบธุรกิจของตนเอง

 

นักบินพานิชย์ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

โปรแกรมเมอร์ระดับอาชีพ

 

นักวิชาการในสถาบันการศึกษา

 

นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 
KBU Map

ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

engineer@kbu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ห้อง 2305 ชั้น 2 อาคารเกษมวิวัฒน์ (อาคาร 2)
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 02-321-6930-9 หรือ 02-320-2777  ต่อ 1211
มือถือ 098-282-2932

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อาคารเกษมพฤกษา (อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์)
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร 02-904-2222 ต่อ 2227