คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรนักปฏิบัติเชิงรุก และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เส้นทางอาชีพ

วิศวกร

 

ประกอบธุรกิจของตนเอง

 

นักบินพานิชย์ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

โปรแกรมเมอร์ระดับอาชีพ

 

นักวิชาการในสถาบันการศึกษา

 

นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 

กิจกรรม

 

KBU Map

ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ห้อง 2305 ชั้น 2 อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3)
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร 02-321-6930-9 ต่อ 1211

engineer@kbu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อาคารเกษมพฤกษา (อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์)
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02-904-2222 ต่อ 2227