แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1 /2564 รอบ 3
รับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
เปิดเทอมวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
รับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2564
เปิดเทอมวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2