แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1 /2566 (สมัครเรียน รอบที่ 3)
รับสมัครเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2566
เปิดเทอมวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566
ภาคการศึกษาที่ 1 /2566 (สมัครเรียน รอบที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 มิ.ย. 2566
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2566

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2